Yönetim Kurulumuz

Sendikamızın 16.04.2016 günü yapılan 1. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu ve diğer zorunlu organlar aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

Yönetim Kurulu

Mine ÖRS Genel Başkan

Mehmet YILDIRIM – Genel Sekreter

Mine GÜLMEZ –  Genel Mali İşler ve Teşkilatlanma Sekreteri

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Selman DEMİRCİ

Raşit KILIÇ

Necati ÇABUK

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Zehra İPEK

Mustafa TEK

Üstün AŞIK

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri 

Elif TEK

Mustafa ÇAKIR

Bilal SERTAKAN

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri

Maşallah GÜNDÜK

Firdevs TEK

Hanife BEKTAŞ

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Hatice SERTAKAN

Esra SEZGİN

Reşit SELEK